Om Kolind+

Med Kolind+ har Syddjurs Kommune fået et nyt multifunktionelt kultur- og idrætscenter, som er meget mere end en sportshal.

På baggrund af husets mange forskellige brugere og aktivitetstyper blev der i januar 2017 etableret et brugerråd, der gør sit til at videreudvikle på anvendelsen og aktiviteterne i huset.
Medlemmerne af brugerrådet har interesse i Kolind+ som et levende mødested for borgerne i Kolind og omegn, og har tilhørsforhold til flere af byens foreninger mens andre deltager af interesse på privat initiativ.

Har man lyst til at give sit besyv med i brugerrådet, kan man kontakte centerkoordinatoren og høre mere.